СКЕЕОР беше дел од одбележувањето на 60 години ФЕИТ. На отворениот ден на ФЕИТ учествувавме во засадување на 60 дрва. Денот беше проследен со многу друштвени игри и запознавање.