Почитувани,
Ве информираме дека има трето, финално продолжување на рокот за приложување на апстракт до 1.9.2019. Продолжувањето е направено со цел да се излезе во пресрет на оние кои не беа во можност да го пријават својот апстракт.