Би сакале да ве информираме дека како дел од овогодишниот СКЕЕОР 2019 ќе  се одржи World cafe работилница на тема Skopje smart city. Работилницата ќе биде водена од ментори од Факултетот за Електротехника и Информациски технологии – ФЕИТ и ментори од индустријата.