Отворање на СКЕЕОР 2019 ( 29.10.2019)

Работилница World Cafe: Skopje Smart City

СКЕЕОР 30.10.2019 – 01.11.2019