новости

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ

Објавен е повикот за трудови за седмата студентска конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ СКЕЕОР 2019. Истиот можете да го преземете тука. Доплнителни информации може да пронајдете овде....

Успешно одржана шестата студентска конференција за енергетска ефикасност и оддржлив развој – СКЕЕОР 2018

Успешно одржана шестата студентска конференција за енергетска ефикасност и оддржлив развој – СКЕЕОР 2018 Со развивање бизнис модели од студентските трудови се заврши шестата студентска конференција за енергетска ефикасност и оддржлив развој – СКЕЕОР 2018. Во рамки на...

Свечено отварање на СКЕЕОР 2018

Свечено отварање на СКЕЕОР 2018 На 4.12.2018 успешно се оддржа отварањето на СКЕЕОР 2018, на кое се обратија - Проф. Д-р. Димитар Ташковски, декан на ФЕИТ - Проф. Д-р Љубица Јанчева, претседател на советот на Град Скопје - Проф. Д-р. Маргарита Гиновска, координатор на...

Следете нè на Facebook

Facebook страница на студентската конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ СКЕЕОР....