за нас

СКЕЕОР претставува студентска конференција на тема Енергетска ефикасност и одржлив развој. Основната идеја на конференцијата е размена на идеи и мислења меѓу студентите, професорите и претставниците од енергетските компании со што би се направил чекор напред кон решавање на дел од проблемите од областа на енергетска ефикасност и одржлив развој. Самата истражувачка работа ги продлабочува знаењата за дадената проблематика која е од исклучителна важност во денешното општество. Конференцијата опфаќа широки и актуелни области на истражување како обновливи извори на енергија, можностите кои тие ги нудат и сите проблеми поврзани со нивното испористување како и сите класични и иновативни решенија за подобрување на енергетската ефикасност. Студентите може да обработуваат теми од областа на автоматизација како и паметни мрежи кои вклучуваат интегрирање и редовно користење на електрични возила што води кон зголемување на одржливоста и доверливоста на снабдувањето со електрична енергија. Енергетски ефикасните материјали и објекти имаат огромен потенцијал кој студентите исто така ќе можат да го истражат во рамките на конференцијата.
Конференцијата е пред се наменета за додипломци и постдипломци кои сакаат да изработат и достават труд на некоја од темите на фокус, претставници од академската средина кои се занимаваат со оваа проблематика и сите компании кои во текот на своето секојдневно работење имплементираат методи кои се поврзани со енергетска ефикасност и одржлив развој

 • Претседател
  Марко Минов
 • Финансии
  Mила Поповска
 • PR
  Сара Алексоска

   

 • Логистика
  Марија Арсова
 • Труд и рецензија
  Ива Цветковска

 

 1. проф. д-р Димитар Ташковски
 2. проф. д-р Маргарита Гиновска
 3. м-р Александар Крлески
 4. м-р Владимир Ѓоргиевски
 1. Бодан Велковски
 2. Мариела Клековска
 3. Теодора Стојковска
 4. Билјана Панкова
 5. Виктор Сапунџиовски
 6. Давид Ѓорѓевски
 7. Mарко Минов
 8. Мила Поповска
 9. Сара Алексоска
 10. Марија Арсова
 11. Ива Цветковска
 • проф. д-р Димитар Ташковски
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Маргарита Гиновска
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Влатко Стоилков
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Христина Спасевска
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Крсте Најденкоски
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Гога Цветковски
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Снежана Чундева
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Александра Крколева
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Атанас Илиев
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • проф. д-р Мирко Тодоровски
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • вон. проф. д-р Димитар Димитров
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • доц. д-р Софија Николова Поцева
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • доц. д-р Живко Коколански
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • вон. проф. д-р Лихнида Георгиевска-Стојановска
  Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје
 • вон. проф. д-р Тодорка Самарџиоска
  Градежен факултет – Скопје
 • проф. д-р Ристо Филкоски
  Машински факултет – Скопје
 • проф. д-р. George Georghiou
  University of Cyprus
 • проф. д-р Georgios C. Christoforidis
  University of Western Macedonia Kozani – Geece
 • проф. д-р Невен Дуич
  Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb
 • проф. д-р Marjan Popov
  Delft University of technology, Netherland
 • проф. д-р Мihael Hartman
  SRH University of Applied Science, School of Technology Berlin
 • проф. д-р. Tomáš Funtík
   Faculty of Civil engineering at the Slovak University of Technology – Bratislava
 • проф. д-р. Tomo  Cerovsek
  Faculty of Civil Engineering at the University of Ljubljana, Slovenia
 • проф. д-р. Vladimir Soldo
  Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, Croatia
 • проф. д-р. Iva Bertovic
  Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, Croatia
 • проф. д-р. Мarko Cepin
  Faculty of electrical engineering at the University of Ljubljana