за нас

СКЕЕОР претставува студентска конференција на тема Енергетска ефикасност и одржлив развој. Основната идеја на конференцијата е размена на идеи и мислења меѓу студентите, професорите и претставниците од енергетските компании со што би се направил чекор напред кон решавање на дел од проблемите од областа на енергетска ефикасност и одржлив развој. Самата истражувачка работа ги продлабочува знаењата за дадената проблематика која е од исклучителна важност во денешното општество. Конференцијата опфаќа широки и актуелни области на истражување како обновливи извори на енергија, можностите кои тие ги нудат и сите проблеми поврзани со нивното испористување како и сите класични и иновативни решенија за подобрување на енергетската ефикасност. Студентите може да обработуваат теми од областа на автоматизација како и паметни мрежи кои вклучуваат интегрирање и редовно користење на електрични возила што води кон зголемување на одржливоста и доверливоста на снабдувањето со електрична енергија. Енергетски ефикасните материјали и објекти имаат огромен потенцијал кој студентите исто така ќе можат да го истражат во рамките на конференцијата.
Конференцијата е пред се наменета за додипломци и постдипломци кои сакаат да изработат и достават труд на некоја од темите на фокус, претставници од академската средина кои се занимаваат со оваа проблематика и сите компании кои во текот на своето секојдневно работење имплементираат методи кои се поврзани со енергетска ефикасност и одржлив развој

Организациска структура:

 • Претседател
  Емилија Наумоска
 • PR
  Стојана Меган Милошевска
 • Финансии
  Климентина Паункоска

   

 • Логистика
  Марко Кузмановски
 • Труд и рецензија
  Анастасија Марковска

 

 1. проф. д-р Димитар Ташковски
 2. проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска
 3. м-р Александар Крлески
 4. проф. д-р Владимир Ѓоргиевски
 1. Бодан Велковски
 2. Мариела Клековска
 3. Теодора Стојковска
 4. Билјана Панкова
 5. Виктор Сапунџиовски
 6. Давид Ѓорѓевски
 7. Mарко Минов
 8. Мила Поповска
 9. Сара Алексоска
 10. Марија Арсова
 11. Ива Цветковска
 12. Емилија Наумоска
 13. Стојана Меган Милошевска
 14. Климентина Паункоска
 15. Марко Кузмановски
 16. Анастасија Марковска
 • проф. д-р Димитар ТАШКОВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Маргарита ГИНОВСКА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • вон. проф. д-р Лихнида СТОЈАНОВСКА-ГЕОРГИЕВСКА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Влатко СТОИЛКОВ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Христина СПАСЕВСКА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Крсте НАЈДЕНКОВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Гога ЦВЕТКОВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Снежана ЧУНДЕВА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • вон. проф. д-р Александра КРКОЛЕВА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Мирко ТОДОРОВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Димитар ДИМИТРОВ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Горан РАФАЈЛОВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • вон. проф. д-р Живко КОКОЛАНСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • доц. д-р Маја ЦЕЛЕСКА КРСТЕВСКА
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • доц. д-р Петар КРСТЕВСКИ
  Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Тодорка САМАРЏИОСКА
  Градежен факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Ристо ФИЛКОСКИ
  Машински факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
 • проф. д-р Георг ГЕОРГИОУ
  Универзитет во Кипар
 • проф. д-р Георгиос КРИСТОФОРДИС
  Универзитет на Западна Македонија во Козани
 • проф. д-р Невен ДУИЧ
  Факултет за машинство и бродоградба, Универзитет во Загреб
 • проф. д-р Марјан ПОПОВ
  Факултет за електротехника, математички и компјутерски науки, Универзитет за технологиии во Делфт
 • проф. д-р Мајкл ХАРТМАН
  Технолошки факултет, Универзитет за применети науки во Берлин
 • проф. д-р Томаш ФУНТИК
  Градежен факултет при Технолошкиот универзитет во Братислава
 • проф. д-р Томо ЧЕРОВШЕК
  Градежен факултет при Универзитетот во Љубљана
 • проф. д-р Владимир СОЛДО
  Факултет за машинство и бродоградба, Универзитет во Загреб
 • доц. д-р Ива БЕРТОВИЌ
  Факултет за машинство и бродоградба, Универзитет во Загреб
 • проф. д-р Марко ЧЕПИН
  Електротехнички факултет при Универзитетот во Љубљана
 • вон. проф. д-р Јан ЕРДЕЛИ
  Градежен факултет при Технолошкиот универзитет во Братислава
 • вон. проф. д-р Митја КОШИР
  Градежен факултет при Универзитетот во Љубљана
 • м-р Андреј Владимир ЛИТИУ
  РЕХВА – Европска федерација асоцијации за греење, вентилација и ладење
 • проф. д-р Сандро Нижетиќ
  Факултет за електротехника, машинство и бродоградба, Универзитет во Сплит
 • вон. проф. д-р Борис Думниќ
  Факултет на технички науки, Универзитет во Нови Сад

ИЗВРШЕН ОДБОР