АГЕНДА ЗА ЗАВРШЕН НАСТАН НА КОНКУРСОТ!!!!

Од: Здружението за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР Скопје Предмет: ПОКАНА за настанот Кампања за зголемување на свесноста за придобивките од циркуларност и енергетска ефикасност за решавање на еко-предизвиците, организиран од...

Конкурс за најдобар графички дизајн 24/02/2024 – 08/03/2024

ЕКОПОСТ Како се гледам себе во дејствувањето против климатските промени? Отворен повик за сите студенти и средношколци 📢 По повод претстојниот завршен настан на проектот GreenCircle, СКЕЕОР распишува конкурс за најдобар дизајн во форма на пост, портрет, карикатура,...

Студентите на ФЕИТ заедно со СКЕЕОР во посета на значајни енергетски капацитети

🔋На 5ти март 2024 студентите на ФЕИТ организирани од Здружението за истражување и промоција на енергетска ефиканост и одржлив развој – СКЕЕОР, остварија посета на енергетски капацитети кои користат обновливи извори на енергија: •             фотоволтаична централа...

Почеток на Единаесетата студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој – СКЕЕОР 2023

Здружението за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР Скопје во рамки на проектот Green Cirle: Младите за позелени заедници преку циркуларност и енергетска ефикасност, кој се спроведува во рамки на програмата за подгрантирање на...

Региcтрација и приложување на апстракт до:
05.11.2023

Преостанато време до одржување на СКЕЕОР 2023

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Приложување на труд до:
15.11.2023

Мотив

Главниот мотив на СКЕЕОР е градење капацитети кај студентите за истражување и развивање решенија коишто ќе придонесат во борба против климатските промени, локалното загадување и неодржливиот општествен развој. Факт е дека на светско ниво се јавува потреба од промена на начинот на размислување, но и од начинот на кој се користи технологијата. Еден од проблемите е масовната употреба на конвенционалните извори на електрична енергија која, неизбежно, има негативно влијание врз животната средина и живиот свет, неефикасната потрошувачка на енергија и транспортот базиран на фосилни горива. Од тука, следува дека на Земјиниот екосистем му се потребни идни професионалци кои ќе бидат способни и заинтересирани да изнајдат решенија на овие проблеми.
Како идни инженери, сметаме дека е наша должност да придонесеме кон обезбедување на одржлива иднина. За постигнување на оваа цел, пред се неопходно е да стекнеме што повеќе знаење во оваа област. Подеднакво важна е размената на меѓународни искуства и сообразување со најновите насоки во енергетската ефикасност. Се надеваме дека ќе успееме да го дадеме нашиот придонес кон подобрување на сегашната ситуација со имплементирање креативни, нови решенија и идеи.

 

Идеја

Во последниве години во Република Северна Македонија се одржуваат многу конференции за промоција на енергетската ефикасност. И покрај сите нивни придобивки, како подигнување на свеста за енергетски заштеди, повеќето од ваквите настани обично не се насочени кон една клучна целна група – студентите. Токму студентите како идни академски граѓани ќе имаат водечки улоги во ова научно поле кое носи непроценливи можности.
Преку оваа конференција на студентите ќе им се даде можност да истражуваат во определена област од енергетската ефикасност и одржливиот развој, да ги продлабочат своите знаења и да дадат свој придонес во одбраната област.
Самата конференција претставува мост помеѓу професионалците и студентите, кои работат заедно на наоѓање решенија за одржлив развој и подобра иднина. Ова е единствена можност да се соберат заедно студентите, нивните професори, експертите и успешните компании кои се професионалци во оваа проблематика. Размената на искуства ќе помогне секому да напредува во научната кариера и личниот развој.

Цели

1. Подигнување на свеста за потребата од енергетска ефикасност, употреба на обновливи извори на енергија и мерки и механизми за одржлив развој.


2. Овозможување научно-истражувачка работа со што студентите се поттикнуваат да работат на изнаоѓање решенија на проблеми од областа на енергетската ефикасност и одржлив развој. Преку презентација и дискусија на изработените трудови се придонесува кон понатамошно развивање на идеи во насока на искористување на потенцијалот кои овие области го нудат.


3. Соработка помеѓу студентите, реномирани професори и претставници на водечки компании од областа. Покрај размена на искуства и проширување на знаења, се остваруваат контакти за идна соработка и професионален развој.

 

Поддржувачи

Контакт

14 + 4 =