Неофицијален зборник на СКЕЕОР 2018

Неофицијален зборник на СКЕЕОР 2018 Неофицијалениот зборник на СКЕЕОР 2018 може да го превземете овде:...

Свечено отварање на СКЕЕОР 2018

Свечено отварање на СКЕЕОР 2018 На 4.12.2018 успешно се оддржа отварањето на СКЕЕОР 2018, на кое се обратија - Проф. Д-р. Димитар Ташковски, декан на ФЕИТ - Проф. Д-р Љубица Јанчева, претседател на советот на Град Скопје - Проф. Д-р. Маргарита Гиновска, координатор на...

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ

Објавен е повикот за трудови за шестата студентска конференција „Енергетскаефикасност и одржливразвој“ СКЕЕОР 2018. Истиот можете да го преземете тука. Доплнителни информации може да пронајдете овде....

Следете нè на Facebook

Facebook страница на студентската конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ СКЕЕОР....

Приложување на апстракт до:
8.10.2018

Преостанато време за приложување на апстракт

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Приложување на труд до:
1.11.2018

Мотив

Мотивот за организирање ваква конференција е тесно поврзан со нејзината тема. Прашањата што ги засегаат енергетската ефикасност и одржливиот развој стануваат сè поактуелни на глобално ниво бидејќи ветуваат дека ќе најдат решенија за бројните предизвици со кои се соочува модерниот свет. Човештвото се заложува за обезбедување доволно енергетски ресурси за да ги задоволи своите потреби, но и да ги направи ресурсите достапни за следните генерации.
Како идни инженери, сметаме дека е наша должност да придонесеме кон обезбедување на одржлива иднина. За постигнување на оваа цел, пред се неопходно е да стекнеме што повеќе знаење во оваа област. Подеднакво важна е размената на меѓународни искуства и сообразување со најновите насоки во енергетската ефикасност.. Се надеваме дека ќе успееме да го дадеме нашиот придонес кон подобрување на сегашната ситуација со имплементирање креативни, нови решенија и идеи.

 

Идеја

Во последниве години во Република Македонија се одржуваат многу конференции за промоција на енергетската ефикасност. И покрај сите нивни придобивки, како подигнување на свеста за енергетски заштеди, повеќето од ваквите настани обично не се насочени кон една клучна целна група – студентите. Токму студентите како идни академски граѓани ќе имаат водечки улоги во ова научно поле кое носи непроценливи можности.
Преку оваа конференција на студентите ќе им се даде можност да истражуваат во определена област од енергетската ефикасност и одржливиот развој и да ги продлабочат своите знаења. и да дадат свој придонес во одбраната област.
Самата конференција претставува мост помеѓу професионалците и студентите, кои работат заедно на наоѓање решенија за одржлив развој и подобра иднина. Ова е единствена можност да се соберат заедно студентите, нивните професори, експертите и успешните компании кои се професионалци во оваа проблематика. Размената на искуства ќе помогне секому да напредува во научната кариера и личниот развој.

 

Цели

1. Подигнување на свеста за потребата од енергетска ефикасност и одржлив развој, особено кај студентите;
2. Овозможување научно-истражувачка работа на теми актуелни на глобално ниво;
3. Размена на искуства и знаења со експерти од оваа проблематика;
4. Можности за остварување контакти на различни нивоа (меѓу компаниите, професорите, студентите) за идна соработка.

 

Поддржувачи

Спонзори

Contact us

15 + 14 =