Зборник на трудови СКЕЕОР 2021

Објавен е официјалниот зборник на деветтата студентска конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ СКЕЕОР 2021 и истиот можете да го пронајдете...

Aгенда СКЕЕОР 2021

Со огромно задоволство ја споделуваме агендата за овогодинешната СКЕЕОР 2021 која ќе се одржи on-line  на платформата за видео комуникација ZOOM. Доколку сакате да ги проследите сесиите на пленарните предавачи или презентациите на сите учесници можете да се приклучите...

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ – СКЕЕОР 2021

Ни претставува особена чест и задоволство да Ви ги претставиме пленарните предавачи на овогодинешната конференција. М-р Андреј Владимир Литју• Советник за градење на перформанси во REHVA• Извршен директор во EPB Центар• Кандидат за докторат на KTH Royal Institute of...

„МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ ВО АКЦИЈА“ – работилница за средношколци

Здружението за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР – Скопје и Факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ – Скопје, и оваа година организира работилницата за средношколци: „Млади инженери во акција“, како дел од 9....

Трето финално продолжување на рокот за приложување на апстракт и труд

Почитувани, организациониот одбор на СКЕЕОР 2021 одлучи за последен пат да го продолжи рокот за приложување апстракт и труд. Продолжувањето е направено на барање на студентите кои не беа во можност да го достават својот апстракт поради испитната сесија. Ова е последна...

Приложување на апстракт до:
01.11.2021

Преостанато време до одржување на СКЕЕОР 2021

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Приложување на труд до:
15.11.2021

Мотив

Главниот мотив на СКЕЕОР е градење капацитети кај студентите за истражување и развивање решенија коишто ќе придонесат во борба против климатските промени, локалното загадување и неодржливиот општествен развој. Факт е дека на светско ниво се јавува потреба од промена на начинот на размислување, но и од начинот на кој се користи технологијата. Еден од проблемите е масовната употреба на конвенционалните извори на електрична енергија која, неизбежно, има негативно влијание врз животната средина и живиот свет, неефикасната потрошувачка на енергија и транспортот базиран на фосилни горива. Од тука, следува дека на Земјиниот екосистем му се потребни идни професионалци кои ќе бидат способни и заинтересирани да изнајдат решенија на овие проблеми.
Како идни инженери, сметаме дека е наша должност да придонесеме кон обезбедување на одржлива иднина. За постигнување на оваа цел, пред се неопходно е да стекнеме што повеќе знаење во оваа област. Подеднакво важна е размената на меѓународни искуства и сообразување со најновите насоки во енергетската ефикасност. Се надеваме дека ќе успееме да го дадеме нашиот придонес кон подобрување на сегашната ситуација со имплементирање креативни, нови решенија и идеи.

 

Идеја

Во последниве години во Република Северна Македонија се одржуваат многу конференции за промоција на енергетската ефикасност. И покрај сите нивни придобивки, како подигнување на свеста за енергетски заштеди, повеќето од ваквите настани обично не се насочени кон една клучна целна група – студентите. Токму студентите како идни академски граѓани ќе имаат водечки улоги во ова научно поле кое носи непроценливи можности.
Преку оваа конференција на студентите ќе им се даде можност да истражуваат во определена област од енергетската ефикасност и одржливиот развој и да ги продлабочат своите знаења. и да дадат свој придонес во одбраната област.
Самата конференција претставува мост помеѓу професионалците и студентите, кои работат заедно на наоѓање решенија за одржлив развој и подобра иднина. Ова е единствена можност да се соберат заедно студентите, нивните професори, експертите и успешните компании кои се професионалци во оваа проблематика. Размената на искуства ќе помогне секому да напредува во научната кариера и личниот развој.

 

Цели

1. Подигнување на свеста за потребата од енергетска ефикасност, употреба на обновливи извори на енергија и мерки и механизми за одржлив развој.


2. Овозможување научно-истражувачка работа со што студентите се поттикнуваат да работат на изнаоѓање решенија на проблеми од областа на енергетската ефикасност и одржлив развој. Преку презентација и дискусија на изработените трудови се придонесува кон понатамошно развивање на идеи во насока на искористување на потенцијалот кои овие области го нудат.


3. Соработка помеѓу студентите, реномирани професори и претставници на водечки компании од областа. Покрај размена на искуства и проширување на знаења, се остваруваат контакти за идна соработка и професионален развој.

 

Поддржувачи