котизација

Учеството на СКЕЕОР 2021 за студенти е бесплатно.

*Котизацијата за претставници од компаниите изнесува 3000 денари.