котизација

За македонски студенти и претставници од академската заедница – 600 денари ;

За странски студенти и претставници од академската заедница – 1800 денари ;

За компании – 3000 денари, во вид на спонзорство.