Зборник на трудови СКЕЕОР 2019

Зборник на трудови СКЕЕОР 2019

Објавен е официјалниот зборник на седмата студентска конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ СКЕЕОР 2019 и истиот можете да го пронајдете...
СКЕЕОР 2019

СКЕЕОР 2019

Отворање на СКЕЕОР 2019 ( 29.10.2019) Работилница World Cafe: Skopje Smart City СКЕЕОР 30.10.2019 –...
Пленарно предавање на отворање на СКЕЕОР 2019 – проф. др. Невен Дуич

Пленарно предавање на отворање на СКЕЕОР 2019 – проф. др. Невен Дуич

Професорот Невен Дуич од Универзитетот и Факултетот во Загреб го одржа пленарното предавање на отворањето на Седмата Студентска конференција Енергетска Ефикасност и Одржлив развој – СКЕЕОР 2019 на 29.10.2019 во амфитеатар на Факултетот за Електротехника и...