За да се пријавите за учество на осмата Студентска конференција Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој – СКЕЕОР 2020, потребно е да ја пополните апликацијата за учество кој се наоѓа подолу.
Повикот за трудови за осмата Студентска конференција Енергетска ефикасност и Одржлив развој – СКЕЕОР 2020 можете да го преземете тука.