За да се пријавите за учество на деветтата Студентска конференција Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој – СКЕЕОР 2021, потребно е да ја пополните апликацијата за учество кој се наоѓа подолу.
Повикот за трудови за деветата Студентска конференција Енергетска ефикасност и Одржлив развој – СКЕЕОР 2021 можете да го преземете тука.